·                                 SamRev Revisionsbyrå AB

·                                 Revision

·                                 Rådgivning och konsultationer

·                                 Skatter

·                                 Bildande av aktiebolag och bolagsärenden

·                                 Kontakt

SamRev Revisionsbyrå AB

FAR

Godkänd revisor: Hans-Olof Olsson

SamRev Revisionsbyrå AB


SamRev Revisionsbyrå AB har varit verksam i Stockholm sedan slutet på 80-talet..

Vi består idag av 2 st medarbetare verksamma inom revision och redovisning.

Auktorisation och godkännande ges av Revisorsnämnden (RN) och innebär bl.a. att revisorn och hans/hennes medarbetare arbetar under tystnadsplikt samt intar en oberoende ställning gentemot sina uppdragsgivare.