SamRev Revisionsbyrå AB

FAR
Auktoriserad revisor: Birgitta Norinder
Godkända revisorer: Hans-Olof Olsson, Sten Hedström

SamRev Revisionsbyrå AB


SamRev Revisionsbyrå AB är det gemensamma innehållet i firmanamnet på 2 st revisionsbyråer i Gästrikland (Valbo) och i Stockholm.

Vi består idag av 5 st medarbetare varav en auktoriserad revisor och två godkända revisorer.

Auktorisation och godkännande ges av Revisorsnämnden (RN) och innebär bl.a. att revisorn och hans/hennes medarbetare arbetar under tystnadsplikt samt intar en oberoende ställning gentemot sina uppdragsgivare.