SamRev Revisionsbyrå

FAR
Godkänd revisor: Hans-Olof Olsson

SamRev Revisionsbyrå


Vi består idag av 2 st medarbetare varav en godkänd revisor och en redovisningskonsult.

Godkännande ges av Revisorsinstituet (RI) och innebär bl.a. att revisorn och hans/hennes medarbetare arbetar under tystnadsplikt samt intar en oberoende ställning gentemot sina uppdragsgivare.