SamRev Revisionsbyrå

FAR
Godkänd revisor: Hans-Olof Olsson

Revision

Revision är vår huvudinriktning och våra kunder är främst aktiebolag och föreningar av olika slag.
Många företag som inte enligt lag måste ha en kvalificerad revisor väljer ändå att anlita en oberoende revisor.
Detta för att såväl ägare, medlemmar, långivare, kunder, leverantörer som anställda skall veta att en tillförlitlig granskning har gjorts av bolaget.
En väl utförd revision ger företaget en kvalitetsstämpel!
Vi erbjuder såväl lagstadgad som efterfrågestyrd revision i alla slags företagsformer:
Förutom den traditionella revisorsrollen ser vi personlig rådgivning och konsultation som en naturlig del av ett revisionsuppdrag.
Ambitionen är att ge våra kunder bästa tänkbara service där den lagstadgade revisorsrollen kombineras med rådgivning och ett aktivt engagemang.