SamRev Revisionsbyrå

FAR
Godkänd revisor: Hans-Olof Olsson

Skatter


Inom skatteområdet kan vi bidra med rådgivning och konsultationer avseende bl a:
Vi har även ett brett samarbete med specialister inom beskattningsrätt, juridik, komplicerade momsfrågor, omstruktureringar mm.