SamRev Revisionsbyrå AB

FAR
Auktoriserad revisor: Birgitta Norinder
Godkända revisorer: Hans-Olof Olsson, Sten Hedström

Skatter


Inom skatteområdet kan vi bidra med rådgivning och konsultationer avseende bl a:
Vi har även ett brett samarbete med specialister inom beskattningsrätt, juridik, komplicerade momsfrågor, omstruktureringar mm.